Porada psychologiczna

Porada psychologiczna jest przeznaczona dla osób, które poszukują wsparcia i doraźnej pomocy w rozwiązaniu konkretnych, bieżących problemów życiowych.

Polega na zasięgnięciu opinii specjalisty, gdy ze względu okoliczności życiowe znajdziemy się w trudnej sytuacji (lub gdy w takiej sytuacji znajdzie się bliska nam osoba). Porada psychologiczna służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, często też ułożeniu konkretnego planu działania.

 

 Typowe obszary, których może dotyczyć ta forma pomocy to:

  • problemy rodzinne (w związku, w relacjach z dziećmi, związane z chorobą bliskiej osoby)
  • kryzysy życiowe (związane z utratą zdrowia, pracy, bliskiej osoby, starzeniem się, żałobą)
  • ważne zmiany w życiu – rodzicielstwo, zawarcie małżeństwa, rozwód
  • trudności w pracy (np. mobbing)
  • uzależnienie bliskiej osoby

 

Porada psychologiczna nie jest psychoterapią, może natomiast stanowić wstęp do psychoterapii.

Gdy wyżej wymienione trudności mają charakter „ostry” porada psychologiczna nabiera charakteru interwencji kryzysowej. Czas trwania ksesji 50 minut, cena 160 zł.