Psychoterapia integracyjna

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. W sposób zamierzony i nieprzypadkowy można sięgać do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

Szczególnie bliski nam jest nurt psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej podkreślający rolę otwartej, osobistej i autentycznej relacji między klientem/pacjentem a psychoterapeutą oraz znaczenie empatycznego rozumienia klienta. W nurcie tym podkreśla się także znaczenie samoświadomości, i akceptacji siebie, zwiększania zdolności dokonywania wyborów.

W podejściu integracyjnym korzysta się wiele z dorobku psychoterapii psychodynamicznej, zwracając uwagę między innymi na rolę, jaką w dorosłym życiu pełnią ślady doświadczeń z dzieciństwa, w szczególności ślady doświadczeń związanych z dziecięcymi zranieniami, odrzuceniem, zaniedbaniem, osamotnieniem.

Podejście intergracyjne często korzysta z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego między innymi z możliwości rozpoznawania i modyfikowania destrukcyjnych przekonań i automatycznych myśli, które negatywnie kształtują emocje i zachowania. Podejście to koncentruje się również na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i przygotowywaniu zmian w postępowaniu i w konkretnych sytuacjach życiowych.