Psychoterapia

Psychoterapia to proces, którego celem jest zmiana.

Zmiana ta polega przede wszystkim na modyfikacji schematycznych tendencji, które utrudniają satysfakcjonującą relacje ze sobą (lubienie, szanowanie i wspieranie siebie) oraz utrudniają relacje z innymi (doświadczanie bliskości, ale jednocześnie autonomii, szacunku). Zmiana pod wpływem psychoterapii może również dotyczyć podejścia do zadań i wyzwań życiowych. Zmiana może dotyczyć również sposobu kontaktowania się z dotkliwymi emocjami.

Psychoterapia indywidualna lub grupowa.

 

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób: tej, która przeżywa trudności i podejmuje terapię oraz psychoterapeuty, który będzie towarzyszył w procesie terapii. Połączenie motywacji, zaangażowania, oczekiwań klienta z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami terapeuty pozwala osiągnąć potrzebne zmiany. Uzgodnimy cele i sposoby pracy. W ramach kontraktu psychoterapeutycznego ustalimy również zasady dotyczące poufności, ilości spotkań, zasad dotyczących płatności i odwoływania spotkań. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-2 konsultacje.

Czas trwania sesji psychoterapeutycznej 50 minut, cena 160 zł.

 

Psychoterapia grupowa

Systematyczne uczestnictwo w cyklicznych i regularnych potkaniach w 8 osobowej grupie prowadzonej przez psychoterapeutkę. W grupie spotykają się osoby z podobnymi problemami. Zmiana, którą można uzyskać uczestnicząc w terapii grupowej zachodzi wskutek odziaływań terapeuty, zaangażowania klienta oraz procesu grupowego. Pracując nad swoimi problemami w grupie pacjent ma możliwość doświadczyć poczucia wspólnoty i podobieństw, ale także odrębności swojego świata. Ma możliwość otrzymywać wsparcie grupy i uczyć się wspierać samego siebie.

Kwalifikację do grupy poprzedza konsultacja indywidualna, która pozwala rozwiać wątpliwości dotyczące przeciwskazań do uczestnictwa w terapii grupowej.

Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 8 miesięcy. Czas trwania sesji psychoterapii grupowej 2, 5godz, cena 80 zł