Superwizja

Dla psychoterapeutów, studentów psychoterapii oraz psychologów. 

Spotkanie dwójki (lub grupy) psychoterapeutów, z których jeden (superwizor) jest bardziej doświadczony i gotowy do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii. Rolą superwizora jest pomoc terapeucie w analizowaniu i rozwiązywaniu trudności merytorycznych, osobistych, relacyjnych w prowadzonych w przez niego procesach terapeutycznych. Superwizja służy monitorowaniu i korygowaniu przebiegu oraz efektów procesu. Ułatwia psychoterapeucie bycie lepiej zorientowanym co dzieje się w terapii, w relacji terapeutycznej oraz w nim samym, aby dzięki temu mógł lepiej pomagać pacjentowi. Podobnie jak psychoterapia superwizja również przebiega z uwzględnieniem zasady poufności.

Jesteśmy certyfikowanymi superwizorkami psychoterapii. Oferujemy superwizję indywidualna oraz grupową.

Częstotliwość oraz czas trwania superwizji zależy od potrzeb superwizanta (lub grupy superwizyjnej).

Cena zależy od powyższych – do ustalenia z superwizorem.

Oferujemy zniżki dla studentów psychoterapii oraz w przypadku regularnej współpracy.