Interwencja kryzysowa

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Pomaga odnaleźć się w trudnej, życiowej sytuacji i zmobilizować zasoby niezbędne do lepszego poradzenia sobie.

Czasami wyjściu z kryzysu pojawia się potrzeba kontynuowania kontaktu w formie psychoterapii.

Czas trwania sesji 50 minut, cena 160 zł.